Zasada wyrażona w słowach Jezusa z Mateusza 10:34-38

odnosi się do sytuacji, gdy w rodzinie są wykluczeni lub

tacy, którzy się odłączyli.

Szczególne i trudne problemy mogą wyniknąć w związku

ze spotkaniami towarzyskimi.

Lojalni czciciele Jehowy zechcą się trzymać natchnionej

rady z 1 Koryntian 5:11 (NW).

W zasadzie bliskiemu krewnemu nie grozi wykluczenie za

spotykanie się z osobą wykluczoną, dopóki nie utrzymuje

z nią kontaktów duchowych ani nie usiłuje usprawiedli-

wiać lub tłumaczyć jej złego postępowania.

"Zważajcie na siebie samych i na całą trzodę" str. 103