Osoby, które same się odłączają, należy traktować iden-

tycznie, jak wykluczone ze społeczności (w86/13, ss. 26-

28).

"Zważajcie na siebie samych i na całą trzodę" str. 102