Uwagi dla nadzorców

Przed przystąpieniem do Komitetu Sądowniczego dobrze byłoby zbadać czy jego poczynania nie wchodzą w konflikt z obowiązującym prawem. Dlatego wskazane byłoby zapoznać się z zamieszczonym listem do Wydziału Kościołów i Wyznań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i udzielonymi drogą powrotną wyjaśnieniami. Z nich bowiem nie wynika, że opisane praktyki są zgodne ze statutem Związku oraz z obowiązującym prawem. Można nawet przypuszczać, że takie poczynania mogą jednak budzić zastrzeżenia w świetle podanej propozycji zgłoszenia takich faktów na policję bądź do prokuratury. Czy będzie się można tłumaczyć przed sądem nieznajomością prawa? Warto upewnić się, czy w razie kłopotów Związek "Strażnica" pośpieszy z pomocą swoim gorliwym wykonawcom jego tajnych dyrektyw. Warto też sprawdzić, czy jest się statutowym członkiem tego Związku, a może też zapoznać się z jego statutem. Ilu wyznawców w zborach go zna, biorąc pod uwagę, że Związek go nie opublikował? Czasami można przecież wystawić współwyznawców na niepotrzebny konflikt z prawem, a następnie nazywać to 'prześladowaniem za wiarę'.