str19

Świadkowie nie mają być obecni podczas całego przesłu-

chana, gdyż nie muszą słyszeć zeznań i szczegółów, które

ich nie dotyczą.

Świadkowie wykroczenia powinni jednak być obecni,

gdyby stało się konieczne napominanie grzesznika wo-

bec "wszystkich obserwatorów" (1 Tym. 5:20, NW)

"Zważajcie..." str.119