Niektóre nowe procedury

Data publikacji: 2010-12-27 20:05:29

Nowy podręcznik “Paście trzodę Bożą”, który zastąpi „Zważajcie…”, wprowadza nowe wytyczne jak np:

    • Gdy obwiniony grozi wszczęciem kroków prawnych (wystąpieniem na drogę sądową) przeciw starszym zboru, to starsi powinni zawiesić postępowanie i natychmiast zatelefonować do Biura Oddziału.

Jeśli postepowanie jest zgodne z prawem, to nie ma powodu zawieszania go i przechodzenia na sterowanie bezpośrednie zamiast podręcznikowego. Autorzy podręcznika wykazują tu swoje obawy przed wymiarem sprawiedliwości.

    • Jeżeli przedstawiciel mediów lub prawnik reprezentujący oskarżonego skontaktuje się ze starszymi, to starsi nie powinni przekazywać żadnych informacji dotyczących sprawy czy potwierdzać faktu powołania komitetu sądowniczego. Następnie podano treść wyjaśnienia jakie należy udzielić. Stwierdza się tam między innymi, że duchowe i fizyczne dobro Świadków Jehowy jest nadrzędnym celem dla starszych, którzy zostali zamianowani do ‘pasienia trzody, dlatego starsi muszą zachować dyskrecję dla ułatwienia tym, którzy szukają pomocy starszych – mogli dzięki poufności nie obawiać się, że ich słowa zostaną później ujawnione. W związku z tym nie informuje się, czy starsi obecnie lub wcześniej spotkali się w celu udzielenia pomocy któremuś z członków zboru.

Ukrywanie faktu powołania komitetu sądowniczego, przed przedstawicielami powołanymi przecież przez samego obwinionego, pod pretekstem jego obawy wyjawienie słów przez niego wypowiedzianych zakrawa na kpinę. Świadczy to o premedytacji w maskowaniu tej podejrzanej procedury. Legalna organizacja nie musi ukrywać swoich procedur. W takiej organizacji zarówno członkostwo w niej, jak i jego utrata jest na życzenie zainteresowanego potwierdzana i uzasadniana na piśmie. Dlatego właśnie należy obawiać się, że poufne spotkanie ze starszymi może nagle przerodzić się w posiedzenie Komitetu Sądowniczego zakończone wykluczeniem zaskoczonego członka zboru. Z drugiej strony jak wobec takiego stanowiska skomentować ogłoszenie w zborze dotyczące przyjęcia transfuzji, że: ”Starsi zajęli się sprawą [nazwisko danej osoby]. Z pewnością ucieszy was wiadomość, że duchowi pasterze starają się jej udzielać pomocy" (list do wszystkich nadzorców podróżujących z dnia 26-04-2000 r.)? Gdzie podziała się podnoszona w wytycznych ‘potrzeba dyskrecji’? Trzeba zaznaczyć, że powyższe zalecenia wystawiają nadzorców na konflikt z prawem (statut Związku Strażnica nie uprawnia powoływania komitetów sądowniczych i nakazu zrywania więzi rodzinnych i społecznych z przyczyn religijnych), sumieniem (udzielanie nieprawdziwych wyjaśnień przedstawicielom prawa i prasy) oraz na śmieszność w oczach tych przedstawicieli (wypieranie się faktu komitetu sądowniczego i udawana troska o dyskrecją dla dobra obwinionego w sytuacji, kiedy sam obwiniony domaga się jawności postępowania.