Zasada wyrażona w słowach Jezusa z Mateusza 10:34-38
odnosi się do sytuacji, gdy w rodzinie są wykluczeni lub
tacy, którzy się odłączyli.Szczególne i trudne problemy mogą wyniknąć w związku
ze spotkaniami towarzyskimi.

Lojalni czciciele Jehowy zechcą się trzymać natchnionej
rady z 1 Koryntian 5:11 (NW).

W zasadzie bliskiemu krewnemu nie grozi wykluczenie za
spotykanie się z osobą wykluczoną, dopóki nie utrzymuje
z nią kontaktów duchowych ani nie usiłuje usprawiedli-
wiać lub tłumaczyć jej złego postępowania.


"Zważajcie na siebie samych i na całą trzodę" str. 103

Comments