Osoby, które same się odłączają, należy traktować iden-
tycznie, jak wykluczone ze społeczności (w86/13, ss. 26-
28).


"Zważajcie na siebie samych i na całą trzodę" str. 102

Comments