Kurs Służby Królestwa
Podręcznik

Każdy zamianowany starszy otrzymuje egzemplarz
tego podręcznika i może go mieć u siebie, dopóki
usługuje jako starszy w jednym ze zborów. Jeśli
przestanie być starszym, musi oddać swój egzem-
plarz zborowemu komitetowi służby. Nie wolno robić
kopii żadnych fragmentów tego podręcznika.

(c) 1991
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
Wszelkie prawa zastrzeżone

"Zważajcie na samych siebie i na całą trzodę"

Comments