Świadkowie nie mają być obecni podczas całego przesłu-
chana, gdyż nie muszą słyszeć zeznań i szczegółów, które
ich nie dotyczą.Świadkowie wykroczenia powinni jednak być obecni,
gdyby stało się konieczne napominanie grzesznika wo-
bec "wszystkich obserwatorów" (1 Tym. 5:20, NW)


"Zważajcie..." str.119
Comments