Pytania do zwolenników Komitetów Sądowniczych oraz absolutyzmu zwanego "porządkiem teokratycznym" 

      DzAp.  6:2-6   ns (2) Toteż dwunastu przywołało do siebie owo mnóstwo uczniów i rzekło: "Nie jest stosowne, żebyśmy pozostawili słowo Boże, a rozdzielali pokarm na stoły. (3) Dlatego, bracia, wyszukajcie spośród siebie siedmiu mężczyzn mających dobre świadectwo, pełnych ducha i mądrości, żebyśmy mogli ich wyznaczyć do tego koniecznego zajęcia, (4)  my zaś będziemy się oddawać modlitwie i usługiwaniu słowem". (5) Wypowiedź ta spodobała się całemu temu mnóstwu i wybrali Szczepana, mężczyznę pełnego wiary i ducha świętego, oraz Filipa i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmenasa, i Nikolausa, prozelitę z Antiochii: (6)  i postawili ich przed apostołami, a oni, pomodliwszy się, włożyli na nich ręce.

Kto dokonywał wyboru mężczyzn usługujących w zborach, grono nadzorców czy wszyscy uczniowie?
         2 Jana (ns) 7 Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli — osób, które nie wyznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. 8 Baczcie, żebyście nie stracili tego, co wypracowaliśmy, ale byście odebrali pełną zapłatę. 9 Nikt, kto się wysuwa naprzód i nie pozostaje w nauce Chrystusa, nie ma Boga. Kto zaś pozostaje w tej nauce, ten ma zarówno Ojca, jak i Syna. 10 Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, wcale go nie przyjmujcie do domu ani nie zwracajcie się do niego z pozdrowieniem. 11 Bo kto się do niego zwraca z pozdrowieniem, ten jest współuczestnikiem jego niegodziwych uczynków.

Kogo ap. Jan odradza przyjmować: brata ze zboru lub domownika, który zgrzeszył czy obcego przybysza, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele?
Jak ówczesne zbory mogły odróżniać prawdziwych nauczycieli od podszywających się pod nich osób spoza zboru?
Czy ap. Jan wspomina o wykluczonych przez tajny komitet sądowniczy, czy o nauczycielach, których nauki zaprzeczają przyjściu Jezusa w ciele?
Czy sprawdzianem prawdziwości miał być katalog nauk zebranych w Strażnicy nr 10 z roku 1987 w pytaniach czytelników , czy uznanie przyjścia Jezusa Chrystusa w ciele?

 Mt 18:15-17 NS  "Jeśli zaś twój brat popełni grzech, idź i jego winę odsłoń między tobą a nim samym. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swego brata.(16) Ale jeśli nie posłucha, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby każda sprawa mogła być potwierdzona ustami dwóch lub trzech świadków.(17) Jeżeli ich nie posłucha, powiedz zborowi. jeśli nie posłucha nawet zboru, niech będzie dla ciebie po prostu jak człowiek z narodów i jak poborca podatkowy.”

Czy zbór oznacza Komitet Sądowniczy, czy wszystkich jego członków?
Dla kogo miał być człowiekiem z narodów winowajca, dla wszystkich, czy tylko dla poszkodowanego?
2Kor. 2:6-7   bt (6)  Niech już takiemu wystarczy, kara, wymierzona przez większość spośród was. (7) Raczej wypada teraz wybaczyć mu i podtrzymać go na duchu, aby nie popadł ów człowiek w rozpaczliwy smutek.
  2Kor. 2:6-7 ns (6) Takiemu człowiekowi wystarczy ta nagana udzielona przez większość, (7) a teraz powinniście mu życzliwie przebaczyć i go pocieszyć, żeby go czasem nie pochłonęło nadmierne zasmucenie.

Kto udzielał nagany lub wymierzał karę grzesznikowi, tajny trzyosobowy komitet czy większość zgromadzenia?
Kto w zborach obecnie sprawdza w jakim stanie jest wykluczony, żeby życzliwie mu przebaczyć i go pocieszyć, żeby go czasem nie pochłonęło nadmierne zasmucenie, skoro każdy ma go unikać, a nadzorcy tylko raz w roku mogą do niego coś powiedzieć.
  1Kor 5:1-5   ns (1) Doprawdy, mówi się o rozpuście wśród was, i to takiej rozpuście, jakiej nie ma nawet wśród narodów, mianowicie że pewien mężczyzna ma żonę swego ojca. (2) A wy – czy jesteście nadęci, zamiast pogrążyć się w żałości, żeby człowieka, który się dopuścił tego czynu, usunąć spośród siebie? (3) Ja natomiast, chociaż nieobecny ciałem, ale obecny duchem, oczywiście już osądziłem; jak gdybym był obecny, owego człowieka, który tak postąpił, (4) żebyście wy – a także mój duch mocą naszego Pana, Jezusa – gdy się zbierzecie w imię naszego Pana, Jezusa, (5) wydali takiego człowieka Szatanowi ku zagładzie ciała, aby duch został wybawiony w dniu Pańskim.

Czy jest tu mowa o tajnym zebraniu komitetu, czy jawnym całego zboru w celu osądzenia grzechu?
Czy jest tu mowa o potrzebie śledztwa i dochodzeniach, czy jednak sytuacja tego nie wymagała, ponieważ zdarzenie nabrało wielkiego rozgłosu?
      1Kor 5:10-11   ns (10) nie mając na myśli ogólnie rozpustników tego świata albo chciwców i zdzierców lub bałwochwalców. W przeciwnym razie musielibyście po prostu opuścić świat. (11) Ale teraz piszę wam, żebyście przestali się zadawać z każdym, kto jest zwany bratem, a jest rozpustnikiem albo chciwcem, albo bałwochwalcą, albo człowiekiem rzucającym obelgi, albo pijakiem, albo zdziercą – żebyście z takim nawet nie jadali.

Czy ap. Paweł pisał o potrzebie powoływania komitetów sądowniczych i śledzenia każdego czy aby nie zgrzeszył?
Czy raczej pisał o osobach znanych z grzesznego trybu życia?
Czy pisał o wykluczaniu za kontakt z wykluczonymi lub odłączonymi?
Czy pisał o uznawaniu kogoś za odłączonego i traktowaniu go jak rozpustnika?
Czy to jest biblijne uzasadnione, żeby starsi mężczyźni na tajnym spotkaniu pytali młodą dziewczynę gdzie ją jej chłopak dotykał, a małżonków jak wyglądał ich akt?
Jak takie obleśne pytania mogą ranić godność tych osób?
Czy osoby poddane takiemu postępowaniu, którego nie nakazuje Biblia, według przepisów, nie znanych ani apostołom, ani im, tylko wtajemniczonemu aparatowi represji, nie zostały podstępnie oszukane?
1 Tym 5:20 (BT)
"Trwających w grzechu upominaj w obecności wszystkich, żeby także i pozostali przejmowali się lękiem."


Czy apostoł Paweł ograniczył w jakiś sposób "wszystkich" do np. "obserwatorów" (NW), czy też "świadków wykroczenia" (Zważajcie, str. 119)?
Czy Tymoteusz miał powoływać komitet sądowniczy? 
Gal 2:11 ns (11) Kiedy jednak Kefas przyszedł do Antiochii, sprzeciwiłem mu się w twarz, ponieważ zasłużył na potępienie.

Czy ap.Paweł został postawiony przed jakimś tajnym Komitetem za to, że ośmielił się publicznie skrytykować członka "Ciała Kierowniczego" chrześcijańskiego zboru i tą krytykę poznało miliardy czytelników Biblii?
Czy ten cały problem Komitetów Sądowniczych nie wynika z tego, że grupka osób nie wiadomo na jakiej podstawie wmówiła innym, że posiada wyjątkowy dostęp do  Boskiego źródła informacji i że w którymś momencie otrzymała nie wiadomo w jaki sposób wiadomość z nieba, że Bóg ich ustanowił do sprawowania nad innymi absolutnej kontroli myśli, sumienia i życia osobistego oraz społecznego?

Comments